ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวกิจกรรม

October 25, 2022

การประชุมวิชาการการยศาสตร์ไทย : การยศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและงานที่มีคุณค่า (ERGOCON 2022)

September 1, 2022

การประกวดรางวัลผลงานดีเด่นด้านการยศาสตร์ประยุกต์ : Ergonomics Best Practice Awards (EBPA)

August 24, 2022

การจัดประชุมสัมมนาวิชาการทางการยศาสตร์ ประจำปี 2564 และจัดครบรอบ 20 ปี ของการก่อตั้งสมาคมการยศาสตร์ไทย

AHFE Call for paper 2022
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more