7 เคล็ดลับ เพื่อการปฏิบัติตนเองทางการยศาสตร์และมนุษยปัจจัย ในการทำงานและการเรียนรู้ผ่านทางไกลโดยใช้อุปกรณ์แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟน

การประชุมวิชาการการยศาสตร์ไทย : การยศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและงานที่มีคุณค่า (ERGOCON 2022)
October 25, 2022
การประกวดรางวัลผลงานดีเด่นด้านการยศาสตร์ประยุกต์ : Ergonomics Best Practice Awards (EBPA 2023)
November 2, 2023
7 เคล็ดลับ เพื่อการปฏิบัติตนเองทางการยศาสตร์และมนุษยปัจจัย ในการทำงานและการเรียนรู้ผ่านทางไกลโดยใช้อุปกรณ์แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟน
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more