การจัดประชุมสัมมนาวิชาการทางการยศาสตร์ ประจำปี 2564 และจัดครบรอบ 20 ปี ของการก่อตั้งสมาคมการยศาสตร์ไทย

AHFE Call for paper 2022
August 24, 2022
การประกวดรางวัลผลงานดีเด่นด้านการยศาสตร์ประยุกต์ : Ergonomics Best Practice Awards (EBPA)
September 1, 2022
การจัดประชุมสัมมนาวิชาการทางการยศาสตร์ ประจำปี 2564 และจัดครบรอบ 20 ปี ของการก่อตั้งสมาคมการยศาสตร์ไทย
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more