7 เคล็ดลับ เพื่อการปฏิบัติตนเองทางการยศาสตร์และมนุษยปัจจัย ในการทำงานและการเรียนรู้ผ่านทางไกลโดยใช้อุปกรณ์แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟน
March 30, 2023
การประกวดรางวัลผลงานดีเด่นด้านการยศาสตร์ประยุกต์ : Ergonomics Best Practice Awards (EBPA 2023)
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more