การประชุมวิชาการการยศาสตร์ไทย : การยศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและงานที่มีคุณค่า (ERGOCON 2022)

การประกวดรางวัลผลงานดีเด่นด้านการยศาสตร์ประยุกต์ : Ergonomics Best Practice Awards (EBPA)
September 1, 2022
7 เคล็ดลับ เพื่อการปฏิบัติตนเองทางการยศาสตร์และมนุษยปัจจัย ในการทำงานและการเรียนรู้ผ่านทางไกลโดยใช้อุปกรณ์แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟน
March 30, 2023
การประชุมวิชาการการยศาสตร์ไทย : การยศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและงานที่มีคุณค่า (ERGOCON 2022)
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more